Jeg la vekt på at vi vil få de samme styringsutfordringer i forbindelse med oljeøkonomien i EU som dem vi har utenfor. Men, det er en rekke andre forhold som gjør at EU-medlemskap vil være svært viktig for norsk næringsliv. Så EU er i høy grad et tema for NHO.

Men når det gjelder spørsmålet om hvorvidt Norge bør søke medlemskap på nytt, er det et tema hvor det er de politiske partiene som må ta initiativet. Av den grunn vil ikke NHO sette medlemskap på dagordenen nå. Derimot viser utviklingen at EU blir stadig viktigere for Norge og for norsk næringsliv. Og det et er ingen hemmelighet at NHO er for et norsk medlemskap.

Tor Steig, sjeføkonom