I stedet står det at EU selvstendig og på egen hånd skal kunne sette i gang militære operasjoner som reaksjon på internasjonale kriser. FN-mandat behøves ikke. Hva er en internasjonal krise? Hvem har definisjonsmakta?

EU er altså en angrepspakt. EU-militæret skal kunne gripe inn overalt i verden! Dette snakkes det lite om i den dominerende pressen. En må spørre seg selv om det flertallet som i dag er for EU-medlemskap støtter at Norge for eksempel deltar i nye koloniale inngrep i tidligere kolonistater? Tror EU-tilhengerne virkelig at Norge kan reservere seg mot dette?

Vet tilhengerne at det også er dette de sier ja til ved en eventuell ny folkeavstemning?

I 1996 meddelte Javier Solana, NATOs generalsekretær, på et møte i Praha at nye NATO-medlemmer i prinsippet må være beredt til å stasjonere atomvåpen. Tror noen at Norge kan bli fritatt fra et slikt krav?

Dersom en del av de nye NATO-medlemmene også blir medlemmer av EU, vil EU bli en betydelig atommakt fordi England og Frankrike allerede har atomvåpen. Har tilhengerne av EU tenkt over om de ønsker at Norge skal være en del av en militær supermakt utrustet med atomvåpen?

Den internasjonale rettsordenen under FN har alltid vært skrøpelig og holder på å forfalle. Vi har f.eks. opplevd hvordan Vestens forhold til de russiske forbrytelsene i Tsjetsjenia sto moralsk svekket fordi Vesten selv overtrådte folkeretten med bombingene i Jugoslavia. Hvis først USA og NATO, og deretter Russland og siden Kina, India, Pakistan og EU forbeholder seg retten til selv å fastsette Folkeretten, vil det bli umulig å opprettholde en internasjonal rettsorden. Vi lever i en stor illusjon hvis vi tror at de vestlige stormaktene for framtida har monopol på å tolke Folkeretten, mens f.eks. Russland og Kina ikke får lov. Derfor er det fundamentalt viktig å opprettholde en internasjonal rettsorden. Alternativet er rett og slett uhyggelig å tenke på.

Den prøyssiske militærekspert Clausewitz sa for omtrent to hundre år siden at krig er å videreføre politikken med militære midler. Hvis ikke vi passer oss, kan denne setningen bli overskriften på det 21. århundrets internasjonale politikk. Derfor må vi gå aktivt imot oppbygging av EUs militære union. Vi må forlange Amsterdam-traktaten endret, slik at det blir slått fast at EU-landa ikke kan gjennomføre militæraksjoner uten FN-mandat.

Vi må kreve at denne debatten blir reist. Ønsker det norske folket å slutte opp om denne nye europeiske nasjonalismen — eurosentrismen som kan gjøre Norge til en del av en ny militær supermakt? Skal vi i stedet slå ring om nasjonalstaten - den nasjonalstaten der folk sjøl har mulighet for å bestemme over utenriks- og forsvarspolitikken.

Den beste internasjonale solidaritet vi kan gi verdens undertrykte er at vi på vårt kontinent bekjemper imperialismens viktigste redskap, EU.

Asbjørn Andersen