BT på lørdag har en helside om EU og miljø. Konklusjonen fra flere, bl.a. Børge Brende, er at Norge har en dårligere miljøpolitikk enn EU, og at vi derfor snarest bør melde oss inn i EU. Men det er jo å snu det hele på hodet. Hvem hindrer oss i å ha en bedre miljøpolitikk enn EU? At Norge er en sinke i miljøpolitikken, kan jo ikke skyldes noen andre enn oss selv. Og vi er når som helst fri til å gjøre den bedre, spesielt utenfor EU.

ANTON HELLESØY