Av Harald Victor Hove, formann Bergens Unge Høyre

Hun hevder at EU har et demokratisk underskudd som gir EU-motstandere som henne selv «rett» i sitt standpunkt mot norsk deltakelse i unionen. Dette hadde vært en legitim påstand hadde hun bare kunnet underbygge utsagnet med konkrete argumenter, utover «vi har rett». Kobberstads innlegg minner mer om en reiseskildring fra den danske hovedstaden enn et forsvar for sitt nei-standpunkt.

Kobberstad undrer seg merkelig nok over hvorfor demonstranter fra hele verden, inkludert hennes selv, ble møtt av et politioppbud tilsvarende halve Danmarks politistyrke som utførte passkontroller og registrerte potensielle bråkmakere. Hun påstår at dette ikke var nødvendig siden alle demonstrantene oppførte seg ordentlig, og at alt gikk fredelig for seg. Det er jo selvsagt gledelig at flere tusen mennesker kan markere sin motstand mot EU og globaliseringen uten å ty til voldeligheter, men med tanke på tidligere hendelser ved liknende toppmøter burde det ikke være vanskelig å forstå hvorfor man ønsker å ta sine forholdsregler. Dette ble også gjort i Norge under sommerens WTO-møte, men heldigvis ble det også her fredelige demonstrasjoner. At demonstranter fra andre land som kommer til Danmark i tusentall blir stoppet, avkrevd pass og kontrollert for eventuelle merknader på rulleblad i forbindelse med tidligere toppmøter, er heller ikke vanskelig å forstå. Dette ble også gjort i Norge med demonstranter som kom utenfra våre grenser. Den strenge kontrollen er et naturlig ledd i arbeidet med å sikre seg mot at voldelige demonstranter infiltrere fredelige demonstrasjoner, og dermed ødelegger det både politiet og Kobberstad ønsker; nemlig fredelige massedemonstrasjoner. Kobberstad gir i sitt innlegg inntrykk av at politiet i EU-landet Danmark benytter seg av metoder som aldri ville forekommet i vårt rettssikre, utenforland Norge. Med det avslører hun sin egen spekulative og uriktige fremstilling av rettsvernet innen EU-landene. Nevnt som et av de graverende og urettferdige «overgrepene» som politiet begikk overfor demonstrantene var håndhevelse av maskeringsforbudet (dvs. at det ikke var lov å dekke til ansiktet sitt slik at identifisering vanskeliggjøres). Dette forbudet eksisterer også i vårt eget land, og selv om det ikke håndheves til daglig verken her eller i Danmark, er det naturlig å benytte seg av forbudet under omstendigheter som potensielt kan utvikle seg i en negativ retning (les: Göteborg, Seattle, m.m.).

Kobberstad beskriver imidlertid toppmøtet i København som en positiv opplevelse, noe som selvsagt er gledelig. Ikke minst er det gledelig for det danske politiet som dermed kan notere seg en vel utført jobb med fredelige demonstrasjoner. Slike folkelige markeringer er viktig, enten de er til støtte for de prosesser som EU nå har startet eller ikke. Kobberstads innlegg avsluttes imidlertid med stadige gjentakelser av at hun og hennes demonstrerende venner har hatt rett i at EU er udemokratisk. Hun fremsetter imidlertid ikke ett eneste argument gjennom hele innlegget som støtter oppunder denne forestillingen. Hun slår simpelthen fast at hun har rett, intet mer. Mot sånt kan man egentlig ikke argumentere, men jeg forsøker meg likevel. Det påstås fra Kobberstad at de 10.000-15.000 demonstrantene (hennes anslag) som markerte seg mot EU og antakeligvis alt mulig annet er mer representative for folkeviljen enn EU-toppene som var samlet i København. Her fremvises et underlig syn på demokrati. 10.000 demonstranter er altså mer representative til å tale ca. 450 mill. europeeres sak enn for eksempel Gerhard Schröder som «bare» er valgt av noen titalls millioner tyskere? Eller Tony Blair med hans lusne millionoppslutning i sitt hjemland? Disse er begge valgt av folket, vel vitende om hva disse to sto for i forhold til demokratiet i EU, utvidelsen av unionen, euroen og alt det EU i dag er blitt og skal bli. Det føles derfor litt slemt av meg å rokke ved Kobberstads oppfatning av sin egen og hennes venners betydning, men jeg gjør det likevel. Nei, dere oppfattes ikke som så farlige «fordi EU-toppene innerst inne vet at dere har rett». Mest sannsynlig er tilfellet det stikk motsatte. Dere er de veldig, veldig få som faktisk mener at EU er et onde skapt av de multinasjonale selskapene på jakt etter stadig mer profitt. Resten av Europas mange millioner mennesker oppfatter EU som måten å ta tilbake makten fra de samme multinasjonale selskapene. Personlig verdsetter jeg det engasjement du og dine likesinnede skaper, men jeg tror nok at også dere vet innerst inne at de er vi som har rett ...