Det kan se ut som at han følger dårlig med når det gjelder prisene. La meg presisere: Jeg har de siste årene hatt en annonse over to spalter, 30mm høy, på de gule sidene.

I katalogen for 2000 betalte jeg kr 5900,— eks. mva., for 2001 måtte jeg betale kr 6600,- (med andre ord en prisstigning på ca. 12 prosent - det er vel noe over den generelle prisstigning?), dessuten ville Telenor ha betalt for oppføringer som jeg ikke hadde bestilt, nemlig vanlig spalteoppføring på de gule sidene og de rosa sidene samt oppføring av e-postadresse, for dette ville man ha betalt kr 2331,20.

Dersom jeg hadde betalt dette ville altså prisstigningen bli på 51 prosent i forhold til året før. Men dette er for småpenger å regne når man ser hva som forlanges for inneværende år. Jeg presiserer; det er ikke gjort endringer i annonsen! For år 2002 vil man ha betalt kr 14.000,- pluss de før nevnte ekstraoppføringene som jeg ikke har fått prisen på enda. Differansen mellom i fjor og i år er altså kr 7400,- eller 112 prosent. For ordens skyld; alle prisene er uten mva.

GEIR AAGE HOEM