At det stod 70 kroner på takstameteret til drosjen fra Bergen Taxi som hentet den eldre damen fra Bønesstølen stemmer sikkert veldig godt. Ut ifra logisk resonnering tok den eldre kvinnen drosje en helligdag. Fremmøtetaksten kan maksimalt da være 63 kroner. Så om drosjen kommer fra Oasen er uvesentlig, fordi fremmøtetaksten er den samme uansett hvor drosjen kommer fra. Når drosjen kommer frem til bestemmelsesstedet har drosjesjåføren anledning/rett til å slå takstameteret over på ventetakst. Dette skjer når kunden ikke står ved hentestedet og venter på drosjen. Dette er for at sjåføren skal bli lønnet for å vente på kunden. Ventetaksten er 6,88 kroner pr. min. på hellidager. Av dette får sjåføren mellom 40-45 prosent i lønn.

Med andre ord: Når takstameteret stod på 70 kroner betyr det at damen har tatt drosjen en helligdag og at hun ikke var ved drosjen når den kom, men at hun var cirka ett minutt unna. Vi må heller ikke glemme at hvis damen bestilte drosje fra Oasen så tar det mellom 7-10 minutter å kjøre til Bønesstølen, noe som tilsier at hun skulle ha mer enn god tid på å komme seg ut til bilen.

Mens de fleste som jobber i påsken og helligdager har 100 prosent i tillegg har drosjesjåførene bare 40 prosent.

Så hvorfor hun klager skjønner jeg ikke. Det er det jo vi drosjesjåfører som skulle ha gjort. Men vi kan ikke forlange 100 prosent i tillegg, for da ville jo ingen ta drosje. Urettferdig!

FREDRIK PETTERSENHELGESJÅFØR