Viser til Torstein Stangenes' artikkel i Bergens Tidende 20. november 2002 side 18, «Ukens sjokkpris — Dyrt med betalingsutsettelse».

Vi blir her fortalt at Petter Hebden Kirkefjord, kunde i Lånekassen, fikk betalingsutsettelse på 9000 kroner og at dette vil i løpet av de neste 17 årene koste ham ca. 30.000 kroner. På grunnlag av dette hevdes det at det er «dyrt med betalingsutsettelse», og at dette eksemplet kvalifiserer til «ukens sjokkpris». Som sisteårsstudent ved Norges Handelshøyskole (siviløkonomstudiet), fikk jeg allerede etter å ha sett overskriften mistanke om at det her var en klassisk misforståelse ute og gikk.

For det første vil betalingsutsettelsen ikke koste Kirkefjord ca. 30.000 kroner i løpet av de neste 17 år. Alternativet var å betale 9000 kroner «i dag», altså er kostnaden ved å utsette denne betalingen bare ca. 20.000 kroner. Det kommer for så vidt fram senere i teksten at rentene utgjør ca. tjue tusen kroner.

Det andre er at det påstås at denne rentekostnaden er dyr. Det framstilles faktisk som «ukens sjokkpris». Det å utsette betalingen i 17 år kan sees på det samme som å ta opp et lån, der lånebeløpet og rentene først betales etter 17 år. Setter vi da til grunn en rente på 7 prosent p.a., som aktuelt sett er relativt lavt, vil rentekostnaden bli ca. 20.000 kroner. Og for å se det fra motsatt side, hvis du setter 9000 kroner i banken «i dag» til en rente på 7 prosent har du ca. 30.000 kroner om 17 år, hvorav ca. 20.000 kroner utgjør opptjente renter.

Poenget er altså at studiefinansieringen som tilbys av Lånekassen ikke bare er fornuftig, men også gunstig på grunn av lav rente i forhold til andre finansieringsformer. Dette selv når vi ser bort fra at lånet er rentefritt mens du studerer. Om studiefinansieringen burde ha vært enda billigere, ved enda mer subsidie fra staten, er en helt annen sak.

Det paradoksale med denne saken er at Kirkefjord, som reagerte med vantro på denne «dyre betalingsutsettelsen», faktisk har studert økonomi i to år. Ikke bare er det en kjensgjerning blant økonomer at betingelsene på studielånet er av det mest gunstige du får hva gjelder lånebetingelser. Nåverdi og renteberegninger skulle også være en kjent sak for ham.

HANS JOHANSEN