Weiberg-Aurdals innlegg er interessant fordi det er en biff spekket med feil og krydret med inkonsekvenser. Jeg jakter ikke selv. Og kommer neppe til å gjøre det. Men jeg er tilhenger av jakt. Jakt er fornuftig. Det gir matauk i form av mat som er mange ganger renere og mer smakfull enn industrifremstilt storfekjøtt. Jakt er nødvendig fordi det i vårt rovdyrfattige og sauebefengte land er den eneste måten å regulere for eks. elgbestanden på. Flatehogst er en av de fremste årsaker til den store økningen elg— og hjortebestanden, fordi den gir grobunn for store arealer ungløvskog, som er nam-nam for elgen. Man kunne saktens tenke seg tilstander hvor en stor rovdyrstamme holdt hjorte- og elgbestanden i sjakk. Men det ville kreve så store mengder ulv og jerv at medlemstallet i Turistforeningen ville synke dramatisk. Jeg tviler på at Weiberg-Aurdal er så naturlig anlagt at han ville godtatt at en søt liten ulvestamme regulerte hjortestammen på de syv fjell.

Jegere i dag bruker heller ikke blyammunisjon. Og hvis det er så at en jeger pumper byttet fullt med bly, har han neppe jaktlisensen i behold lenge. Ett skudd er i beste fall nok. Ett skudd som er langt mer «humant» enn et langdrygt strupebitt fra en ulv. Og er det nå så sikkert at en skapning har sin fulle rett til å leve? Er dette et gyldig utsagn når det ikke kommer klodens samtlige livsformer til gode? De fleste vil si at en selunge har sin fulle rett til å leve. En hund også. En katt, ja. En rotte, tja. En malariamygg på hånden din? Neppe. Bendelorm? Ha! En tiger i ferd med å kaste seg over deg, aldri. Prinsippene faller fort. Hva med ulven som avliver elgen alt annet enn humant? Har den rett til å leve? Eller burde den sulte i hjel, slik at elgen kan formere seg så mye at det ikke er beite nok til alle, slik at også elgen sulter i hjel? Burde man ikke lært ulven mer humane avlivingsmetoder?

Et menneske har altså mer rett til å leve enn dyr. Burde man ikke si at både dyr og mennesker er i sin fulle rett til både å leve og å dø for at andre skapninger skal være i sin fulle rett til både å leve og dø? Er det likestilling, så er det likestilling. Er det ikke slik naturen henger sammen? Hva tilsier at mennesket ikke har like stor rett til å drepe en elg som en ulv har det? Er det en naturlov som sier det? Eller er det naturfjerne naturvernere?

BJARTE BJØRKUM