Av Ole Ø. Kvalheim,Skåla

Flertallet påstod at grensekontrollen skapte store forsinkelser for fiskeeksporten på grensa, og at avgiften ved grensepassering var veldig høy – og at EU ville kunne straffe oss på andre områder. Tre uker etter stortingsvedtaket innrømte regjeringen at argumentene hadde vært feil. Men nå er altså grensekontrollen borte.

Da stortingsflertallet gjorde det klart at de ville vedta veterinæravtalen uten motforestillinger, advarte Trygg Mat-alliansen, Nei til EU og en lang rekke organisasjoner på det sterkeste. De hevdet at den frie flyten av levende dyr og biologisk materiale over landegrensene ville legge Norge åpent for alvorlige utbrudd av smittsomme dyresjukdommer.

Nå når en formidabel epidemi av munn— og klovsyke kommer i tillegg til kugalskapen, må vi konstatere at det de advarte mot, har kommet stadig nærmere. Det er helt klart at den frie flyten av dyr og biologisk materiale i EU-systemet er den bakenforliggende årsaken til at dette kunne spre seg så enormt.

EUs vitenskapelig komité har utarbeidet en geografisk smittestatus for kugalskap: Kategori 1: «Høyst usannsynlig at husdyr blir smittet.» Her finner vi Norge sammen med bare seks andre land i hele verden! Mens våre naboland Sverige og Finland er i kategori 2: «Smitte usannsynlig, men kan ikke utelukkes,» og resten av EU (unntatt Storbritannia og Portugal) er i kategori 3: «Smitte sannsynlig og bekreftet (lavt antall)». Storbritannia og Portugal har kategori 4: «Smitte bekreftet (høyt antall)».

De siste ukers utvikling viser at dette tydeligvis også er dekkende for munn- og klovsyken.

Siste år importerte norske kjøttimportører 191 tonn kjøtt fra kategori 4-landet Storbritannia, og 2705 tonn kjøtt fra de øvrige kategori 3-landene i EU. Dette inkluderer ikke den tollfrie kvoten for reisende, og heller ikke smuglerkjøtt.

Samtidig er prisen på kjøtt til den norske bonden så lav at stadig flere bønder er nødt til å avvikle. Dermed forsvinner gradvis den norske forbrukerens tilgang på verdens sikreste kjøttprodukter.

Ved forrige valg fikk vi kanskje den stortingssammensetningen vi fortjente. Et flertall som nærmest med alle midler ikke bare vil knytte oss så tett opp til EU som mulig, – men også fjerne så mange av de negative motargumentene som mulig før neste folkeavstemning. Vi skal også være klar over at Høyre har fremmet et forslag i dette Stortinget om å forandre Grunnloven, slik at det skal bli lettere for et stortingsflertall å kunne melde oss inn i EU i neste stortingsperiode. Det vil derfor bli uhyre viktig for Norges fremtid hvilket parti vi stemmer på ved høstens stortingsvalg.

La oss få et Storting denne gangen som hele det norske folk fortjener, og som vil handle ut fra hva som tjener Norge best!