Nettleien, som kommer i tillegg til kraftprisen, er normalt en tredel av kraftprisen iflg. netteieren BKK. Men det gjelder bare hvis forbruket er over 20.000 kWh pr. år.

Nettleien har den merkelige egenskap at den øker når strømforbruket går ned. Jo mindre forbrukeren belaster nettet, desto høyere blir nettleien. I avregningen jeg sist mottok fra Fjordkraft var nettleien større enn kraftprisen. Altså tre ganger høyere enn den prisen som beregnes for den som har et forbruk på over 20.000 kWh pr. år. Når en vet at el-nettet her på Vestlandet har for liten kapasitet til å ta imot større overføringer av kraft østfra, så ville det jo være naturlig å tro at strømspareren er et gode både for miljøet og for el-leverandøren. Men nei. Den vestlandske strømspareren skal vær så god få betale ekstra for at han sparer nettet.

Mediene viser ofte lister over kraftprisene fra de forskjellige el-leverandørene, men nettleien blir ikke nevnt enda den, som i mitt tilfelle, kan være høyere enn kraftprisen.

Her kan mediene gjøre en god jobb for forbrukeren ved at de utarbeider lister som viser den totale kostnaden pr. kWh. Da blir det lettere for forbrukeren å vurdere tilbudene fra strømleverandørene. Nytter du annen energi, fyringsolje for eksempel, så oppgis alltid den totale prisen pr. liter olje.

ØISTEIN TUV, KLOKKARVIK