Under normale forhold, med rikelig tilgang av en vare, er det alminnelig akseptert at man kan få kvantumsrabatt ved store kjøp. I dagens situasjon hvor både kraftleverandører og våre politikere ivrer for at forbrukerne bør spare strøm, synes det urimelig at de som går inn for dette, skal betale en høyere pris pr. enhet levert vare (kWh), enn dem som bruker mer. Etter den senere tids uttalelser i både aviser og tv-debatter kan det virke som om kraftnettet Øst/Vest pr. 2003 er underdimensjonert i forhold til minstebehovet.

Mindre forbruk og mindre «sløsing» med elkraft vil også belaste strømnettet mindre. Dette burde følgelig premieres istedenfor å «straffes». Når det gjelder kortsiktige tiltak for å forhindre liknende situasjoner som vi nå er havnet i, ville det være av interesse å få vite om det er mulig for våre politiske myndigheter å pålegge kraftleverandørene ikke å tappe magasinene under en viss minstegrense i prosent av full vannstand. Dette måtte i så fall gjelde uansett tid på året. Det burde være mulig å sikre befolkningen en viss minstetilgang av elkraft ved «ekstreme» værforhold, uten at dette skulle gå ut over kraftsamarbeidet med andre land, som f.eks. Sverige.

Den vanlige forbruker av en livsviktig vare, som jo elkraft er, ville da muligens ha en bedre beskyttelse mot at «markedskreftene» helt tar styringen over arvesølvet vårt, og ikke minst politikerne våre.

JON HOLBA SNR.