På side 25 i matartikkelen «And på tann» ble det også vist bilder av dyr. Ved første øyekast trodde jeg at bildet som viser den ferdige anderetten var feilplassert, og egentlig skulle ha vært plassert på side 20. Grunnen til det var den flotte «bordpynten» bestående av det som så ut til å være to døde, tørkede sjøhester.

Det antas at det finnes omtrent 32 arter sjøhester i verden, og ifølge The IUCN Red List of Threatened Species er svært mange av disse artene direkte truet. Årsakene er bl.a. at dyrene brukes i tradisjonell medisin, som dekorative akvariefisk, som tørkede pyntegjenstander m.m. Da er det betenkelig å se at Bergens Tidende ukritisk produserer bilder der misbruket forekommer! Jeg håper det heretter utvises større kritisk sans og større konsekvens mellom innholdet i artiklene dere serverer!

TRINE MOLAND,

HOVEDFAGSSTUDENT MARINBIOLOGI