Dette har Dyrebeskyttelsen påpekt og jobbet med i mange år. Derfor er det underlig at Norhaug spør: «Og hvor er Dyrebeskyttelsen, er de bare opptatt av burhøns, blårev og villkatter?»

Senest på Dyrebeskyttelsens landsmøte i 2000 ble det vedtatt en resolusjon som påpeker at rovdyr er bare en av de mange årsakene til at sau lider og dør på beite. Videre at de økonomiske tilskuddsordninger bør kanaliseres på forebyggende tiltak, og ikke utbetales som kompensasjon til dyreeiere.

Dyrebeskyttelsen har lenge arbeidet for at lovverket skal presisere husdyreierens ansvar for at beitedyrene ikke lider overlast. En slik lovendring ble nylig vedtatt av Stortinget. En detaljert forskrift for hold av småfe er også under utarbeidelse.

Dyrebeskyttelsen har deltatt i arbeidet med sauenæringens forslag til handlingsplan for dyrevelferd hos sau. Dette samarbeidet vil også bidra til å bedre dyrevernet og dyrehelsen til norske sauer.

Det faktum at gjennomsnittlig tolv sauer i timen lider og dør på beite av andre grunner enn rovdyrangrep, er etter Dyrebeskyttelsens syn helt uakseptabelt.

ANTON KRAG, BIOLOGDYREBESKYTTELSEN NORGE