Hovedgrunnen til det er lønnsnivået hos lavt utdannede i Norge er skyhøyt, hvilket igjen gir et meget høyt generelt kostnadsnivå. Dessuten beskattes arbeid i Norge usedvanlig sterkt.

Dessverre er det ikke slik at dyrlegene har særlig glede av dette. En veterinær kan tjene ca kr 250.000,— - 300.000,- per år ved 1800 arbeidstimer (vanlig heltid). Dette etter en lang (ca 6 år) og dyr (kr 400.000 i studielån) utdannelse. Å ha en veterinær i arbeid koster også 14 % arbeidsgiveravgift, 25 % sosiale kostnader (forsikring, sykefravær etc), 15 % til kompetanseutvikling og så 24 % mva.. Slik har 300.000,- steget til kr 609.615,-. Tar man så utstyr til kanskje kr 1.000.000,- som skal avskrives på 10 år, en husleie på 20.000,- per måned, 100.000,- til Telenor, og så knalldyre medisiner, da må en dyrlege omsette for minst kr 1,2 mill per år for å gå i balanse. Dette blir en timepris på (1,2 mill/1800) kr 666,-. Av dette går ca kr 166,- i lønn til dyrlegen. Jeg syntes ikke det er meget. Til sammenlikning betalte jeg nettopp kr 1200,- + mva for å få fikset dørbryteren på vaskemaskinen min. Det tok ca 10 minutter. Det er neppe noen bransje med så liten lønnsomhet. Dyreklinikker drives stort sett av idealistiske grunner. Nesten en hvilken som helst utdannelse eller investering ville gitt bedre avkastning.

Det er en kjensgjerning at Norge har et meget høyt kostnadsnivå, men veterinærer er heller underbetalt.

NILS REITHER, VETERINÆR DIN DYRLEGE, ÅSANE