DEBATT

Av Kjetil Aleksander Moe,

Bergen

Det er mye som sies om høye strømpriser for tiden, det har ikke manglet på reportasjer om eldre med betalingsproblemer, populistiske forslag om fjerning av momsen, elavgiften osv. Det er mange grunner til at det ikke vil være fornuftig, blant annet vil en fjerning av disse avgiftene føre til økt forbruk igjen, og dermed økte spotpriser på strøm. Hele bakgrunnen for de prisene vi opplever i dag er jo nettopp mangel på strøm. Markedet vil dermed ved hjelp av økte priser, føre til en reduksjon i etterspørselen etter elektrisk kraft og på den måten «løse» problemet. En fjerning av avgiftene vil dermed ødelegge denne mekanismen, forbruket vil øke igjen, dermed blir det ytterligere press på strømprisene og vi er tilbake der vi var. Prisen vil stå i forhold til tilbudet av strøm. Er det lite strøm vil prisen være høy. Dette er markedsmekanismen.

Men, hovedpoenget med dette innlegget var å få frem den mest positive og gledelige effekten av de høye strømprisene: Renten og valutakursen!

Norge har slitt med «for høyt tempo» i økonomien i lengre tid, vi har brukt for mange penger og dette fører til press på økonomien. Norges Bank justerte opp renten som følge av dette. Hvem bærer regningen for å «kjøle ned økonomien» da? Jo, alle med store lån, dvs. unge nyetablerte. Disse får høye renter på boliglånene, mens formuende mennesker får økte renteinntekter på innskuddene sine. Ikke særlig sosialt, er det vel? I tillegg fører de høye rentene til stadig sterkere valutakurs, slik at alle eksportbedriftene sliter.

Men hva skjer nå? Jo, de høye strømprisene fører til «nedkjøling» av økonomien, akkurat som høy rente gjør det. Dermed er det ikke lenger behov for høy rente, og den settes kraftig ned i disse dager.

Og hvem betaler regningen for «nedkjølingen» denne gangen? Jo, det gjør alle! Ikke bare unge med store lån. Så det vi ser i dag er at renten er på vei ned, til glede for alle med store lån, valutakursen vil forhåpentlig følge etter ned, til glede for alle som lever av eksport, og alle som bruker strøm er med og betaler, ikke bare de med store lån.

Dette er gode nyheter, i hvert fall for dem som trenger det mest.

Det beste myndighetene kan gjøre er å ligge unna strømprisene, la de være som markedet bestemmer. Det er løsningen, i hvert fall sett ut fra sosiale fordelingsmessige hensyn.