Regjering bes dekke dette inn med nulling av el— og mva-avgiften. For Unge Venstre er dette uakseptabelt, da hensyn til ENØK blir totalt avfeid i debatten som nå herjer mediebildet.

Det Huseierforbundet ikke tar med seg er at dette er prøvd før, og med meget uheldig utfall. Populister i California prøvde seg med et liknende stunt for bare et par, tre år siden. Strømprisen vokste da kraftig, og de krevde strakstiltak fra myndighetene for å få ned prisene. Dessverre ga politikerne etter, noe som førte til at forbruket igjen økte. Til slutt var det ikke mer tilgjengelig kapasitet igjen, og delstaten ble dratt inn i en energikatastrofe. Store deler av delstaten ble mørklagt, og mange energiselskap gikk konkurs. Er det dette Huseierforbundet vil?

Fokuset på energisparing er helt fraværende i den «opphetede» strømprisdebatten. Realiteten er at norske husstander sløser med strøm.

Bare se på en hvilken som helst sammenlikning av strømforbruket med andre land i Europa. Vel har vi et kaldt klima, men så bruker vi da også elektrisk strøm til oppvarming av våre hus. Unge Venstres alternativ er økt satsing på ENØK-tiltak, samt varmepumper. En varmepumpe kan dekke hele 70 prosent av energibehovet til en bolig. Ulempen er at de er noe dyre, men der finnes det allerede støtteordninger til bedrifter. De fleste av oss kan klare oss med mindre strøm. Unge Venstre mener at for å få folk til å spare strøm, så kan ikke strømmen være så billig at sløsingen fortsetter.

FRODE FJELDSTAD, SENTRALSTYREMEDLEM UNGE VENSTRE