Av Yngve Bersvendsen, Bergen

Men jeg lurer på: Hva er grunnlaget for at disse to unntas? Er det ut fra en antakelse om at disse to er mer «effektive» terapiformer? Eller er de i større grad vitenskapelig dokumentert? Er det på grunn av at de representerer avgrensede metoder og teknikker? Eller på grunn av at homøopati og akupunktur er de to mest utbredte og kjente alternative behandlingsformer i Norge? Har det noe med utdanninger og godkjenninger å gjøre? Ikke vet jeg, og jeg tviler sterkt på at noen andre begriper resonnementet bak dette. Og det er ikke rart, for forslaget virker totalt irrasjonelt og uttrykker ytterst begrenset kjennskap til området naturmedisin.

En terapeut har ofte flere utdanninger, og praktiserer deretter. Skal deler av aktiviteten momsbelegges? Er det tilstrekkelig å unngå moms hvis en ernæringsrådgiver tar seg et helgekurs i homøopati og supplerer med noen edle dråper av et eller annet? Så vidt jeg vet er ikke homøopat og akupunktør beskyttede titler. Det må bety at en som har tatt seg noen kurshelger i homøopati kan praktisere momsfritt, mens en kinesiolog med tre års utdanning ikke kan gjøre det. I tillegg blir rammebetingelsene forskjellig, noen er «inne i varmen», andre står utenfor, og det på ubegripelige premisser!

Lover og regler bør utarbeides på grunnlag av en mest mulig presis beskrivelse av virkeligheten. Når så politikere lager til lover som rammer tilfeldig og bommer på virkeligheten, som ikke folk begriper, som heller ikke forstås av de som direkte berøres av lovene, som er på kant med «allment sunt vett», ja, så er dette alvorlig og indikerer at politikken er kommet på avveier. Generelt er dette en effektiv måte å grave grøfter mellom det politiske system og befolkningen, det bidrar til å sette den politiske virksomheten i vanry. Det eneste konsistente og logiske forslaget vil derfor være at momsfritaket gjelder for alle behandlingsformer.

I denne saken vasser Ap i gjørma på grunn av udugelighet. Ikke rart at folk flykter fra partiet. Og snart er det valg!!