Jeg synes det er dumt at noen vil bygge her.

For det første: Det ødelegger naturen.

For det andre: Det ødelegger lekeplassene i skogen hvor vi kan leke gjemsel, ha det gøy, renne på kjelke og masse annet.

for det tredje: Det ødelegger alle de hemmelige stedene våre som ikke de voksne skal vite om.

For det fjerde: Det blir slutt på den fine fuglesangen.

For det femte: Dersom det kommer 15-25 hus her i Knatten/Starefossen og et stort garasjeanlegg, vil den fine turstien som jeg og mange andre i byen bruker bli ødelagt.

For det femte: Hvis de skal bygge garasjeanlegg ødelegger de der jeg og vennene mine pleier å spille fotball.

For det sjette: Jeg bor ca. 10 meter fra der de skal bygge, og når jeg skal sove kommer jeg ikke til å få ro fordi det er så mye bråk når de sprenger og bygger. Når jeg gjør lekser kommer jeg ikke til å klare å konsentrere meg fordi det er så mye bråk.

Jeg er imot utbyggingen, og håper at naturvernerne, barnas turlag, alle andre som bruker turveien og politikere som skal bestemme er enig med meg i dette.

Harald Haugsmyr Arntsen

11 år, Knatten