KrFs Kristian Helland har også sagt med rene ord at han ikke vil samarbeide med Frp, til tross for at Frp har nesten tre ganger større oppslutning enn KrF. Med hvilken rett kan Bondevik & Co. oppfordre til dette? Han er vår statsminister og leder for et parti som burde ha et ganske annet verdisyn, et verdisyn som behandler mennesker med respekt. Min erfaring fra tv-debatter o.l. er at Carl I. Hagen behandler sine politiske motstandere på en mye mer skikkelig måte enn tilfellet er for hans motstandere, som tillater seg å være både nedlatende og arrogante. Dette har pågått i mange år og ser ut til å være politisk korrekt oppførsel blant de øvrige partiene. At Hagen i tillegg er så ydmyk at han ber sine partifeller om ikke å kjempe om byråds— og ordførerverv på bekostning av politikken, viser at han har politikken i sitt hjerte, og ikke drives av markeringstrang og maktbehov.

KrF gjorde gjorde et dårlig valg denne gangen, og det er ikke det minste underlig med en slik holdning. Kanskje det er på tide å revurdere partiets profil og ledelse? Etter min mening er de kristne verdier i KrFs politikk skrelt bort lag for lag til fordel for kompromisser (les sentrumssamarbeid) som på død og liv skal favne folk flest(?) til et minste felles multiplum som ikke gagner noen. Iallfall ikke kristendommen. Det siste nå er den nye ekteskapsloven, der ektefolk må underskrive på at de godtar skilsmisse når de inngår ekteskap. Slik jeg ser det, har KrF mer å hente på et samarbeid med Frp, som vil verne om familien som institusjon og de kristne grunnverdier. Arbeiderpartiets politikk har i alle år gjort det stikk motsatte.

RANVEIG S. HELGESEN, EKS KRF-VELGER