— Kontrollvirksomheten er den samme som før. Men det virker som om folk ikke våger å gamble med en promillegrense som er så lav som 0,2. Vårt inntrykk er at de dropper «kjørepilsen», sier politiavdelingssjef Arvid Ask ved trafikkavsnittet ved Bergen politidistrikt.

Statistikken viser at han har all grunn til å være fornøyd med utviklingen:

  • Hittil i år er det pågrepet 269 personer som er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand, mot 319 i fjor. Det gir en nedgang på 16 prosent. * Ser vi på de rene promillekjørerne, det vil si bilførere som bare er påvirket av alkohol, er nedgangen på 21 prosent.

Klar trend

— Både i 1999 og i 2000 økte tallet på promillekjørere med ti prosent. Årets trend er markert annerledes ý og veldig gledelig, sier Arvid Ask til Bergens Tidende.

Han mener at 0,2-grensen blir respektert, og at skepsisen mot å senke promillegrensen er gjort til skamme:

— Vi har alltid sagt at alkohol og bilkjøring ikke hører sammen. Med 0,2-grense blir det mindre forskjell mellom liv og lære. Klarer vi å få denne utviklingen til å fortsette, tror jeg også vi får gjort noe med holdningene våre, sier politiavdelingssjef Arvid Ask.

Ifølge AlkoKutt - en folkeaksjon der mer enn 50 norske organisasjoner er med ý er hovedtrekkene de samme over hele landet: Politiet har gjennomført flere kontroller, men tatt færre bilførere med promille i år sammenlignet med samme periode i fjor. En undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt viser også at det er blitt mindre sosialt akseptert å drikke alkohol før bilkjøring, etter at 0,2-grensen er innført.

Avholdsfolk mistenkeliggjort

Motstanderne av lavere promillegrense spådde at det ville bli uholdbart å foreta kontroller, da alt fra surmelk til konjakksjokolade kunne tenkes å gi utslag på alkometerne. Dette har ikke slått til, sier leder for trafikkavsnittet ved Bergen politidistrikt, Arvid Ask.

Han skulle likevel ønske at politiet hadde bedre utstyr til å foreta promillekontroller. Apparatene som nå er i bruk gir gult utslag allerede ved 0,02 promille. Det har ført til situasjoner der blant andre avholdsfolk føler seg mistenkeliggjort.

— Men vi har ikke hatt problemer med at andre ting enn alkohol gir rødt utslag, påpeker han.