— Dette er ikke uventet. Jeg ser på det som et alvorlig tillitsbrudd dersom kommunen nå går tilbake på det de har lovet, sier Kurt Oddekalv i Norges miljøvernforbund.

— Jeg synes det er veldig dårlig gjort når kommunen har lovet oss dette, sier Magny Huseth fra Skotaberg.

I forrige uke dumpet et brev med kommunens handlingsplan for kartlegging av kreft på Skotaberg ned i postkassene til 230 husstander i området.

Ordførerens stempel

I brevet står det blant annet at kommunen skal «ta vannprøver, både på nettet og inni husene på utvalgte adresser, der særlig asbest i vannet blir undersøkt». Brevet er stemplet med ordfører Magne Rommetveits stempel.

Ifølge kommunelege Lars Helge Sørheim vil det bli tatt to vannprøver. Én på ledningsnettet og én i ett hus der folk har dødd av kreft. Det er en såkalt standardprøve som ikke avslører asbest i vannet.

— Vi vil avvente kartleggingen av krefttyper før vi eventuelt tar asbestprøve av vannet, sier Sørheim.

Etter det Bergens Tidende kjenner til koster slike tester oppunder 100.000 kroner og de tar inntil ett år å gjennomføre.

— Jeg håper ikke folk føler seg lurt. Vi skal gjennomføre det som står i brevet, men vi må få tid til å komme skikkelig i gang. Nå vil vi kartlegge krefttypene først, så ser vi om det har noen hensikt å ta asbestprøve av drikkevannet senere, sier rådmann Martin Dahle i Stord kommune.

- Meningsløs pengebruk

Kommunen har lyttet til råd fra eksperter som sier at det ikke er noen sammenheng mellom kreft og asbest i drikkevann.

— Vår bevisbyrde blir tung når all verdens forskere sier dette er ufarlig, legger rådmannen til.

Ifølge professor Bjørn Vidar Johnsen ved Universitetet i Oslo vil det være meningsløst å bruke penger på en slik undersøkelse.

— Vi finner ikke asbestfibre i urin eller avføringsprøver. Fibrene er så små at de blir tatt hånd om av kroppens beskyttelsesceller. Det er opplest og vedtatt at asbest i drikkevann ikke er et problem, sier professoren som tidligere jobbet ved Statens helseinstitutt.

Dette provoserer miljøkriger Kurt Oddekalv som er skeptisk til dem han kaller «kjøpeprofessorer i de statlige tilsynene».

— Hvis Stord kommune begynner å fire nå, faller hele grunnlaget i undersøkelsen. Det kan godt være at prøvene er negative, men det vil eliminere en mulig årsak.

Han peker på innånding av asbestholdig vanndamp under dusjing som en mulig årsak til lungekreft.

I går gikk fristen ut for rapportering av dødsfall på Skotaberg og bestilling av gratis radonmåler. Til kundetorget i kommunen har responsen vært stor. Svarkonvolutter har strømmet på.

De innmeldte krefttilfellene skal nå kobles opp mot Kreftregisteret for å se etter overhyppighet av enkelte kreftsorter. Resultatene er ventet på nyåret i februar eller mars.