Bergen har på ingen måte tilstrekkelig befolkningstetthet og arbeidsplasstetthet som en bybane krever.

Til sammenligning kan det nevnes at da Haugerudbanen i Oslo ble forlenget til Ellingsrud, måtte man øke bebyggelsesprosenten i de nye drabantbyene langs banen fra 50 prosent og opp mot 70 prosent for å få en noenlunde økonomi i forlengelsen. Det er ikke mange steder i Bergen som har så tett bebyggelse.

Videre er det her østpå også sterke krefter for å legge ned en betydelig del av Kolsåsbanen da bebyggelsen ikke er tett nok. En eventuell forlengelse av Kolsåsbanen til tettbebyggelsen Rykkinn gir heller ikke tilstrekkelig økonomi.

Derfor bør den politiske ledelsen i Bergen snarest våkne opp fra drømmeriene sine og avslutte sløsingen med skattepengene.

FRIDTJOF WIESE,

BERGENSER BOSATT I ASKER