Jeg tenker da på at det å få frem ren CO2 til lagring under jorden samt den nødvendige prosessering for å få det til krever en god del engineering samt energi.

La det med en gang være sagt: det er ikke mulig pr. i dag å utvikle CO2-frie gasskraftverk basert på naturgass. I alle fall i det som diskuteres i norsk sammenheng. All forbrenning av naturgass vil gi CO2 enten en vil eller ikke. Og dermed sitter man igjen med eksos som en må kvitte seg med på en eller annen måte. Teknisk Ukeblad (TU) hadde i vinter en artikkel som antydet hvorledes en kan tenke seg dette gjort og det som slår en er at man ikke på et eneste tidspunkt i debatten antyder hvor mye ekstra energi som kreves til utskilling av nitrogenet fra oksygenet samt deponering av avfallet.

Vi leser at gasskraftverket kan ha en virkningsgrad på over 50 prosent noe som i denne sammenheng synes ganske bemerkelsesverdig. Det som ikke snakkes om er den totale virkningsgraden: Det vil si den energi som forbrukes i forhold til den avleverte elektriske kraft. Man må i dette regnestykket også ta med overføringsenergi til gamle oljefelt samt komprimering før injeksjon. Norge er i den unike situasjon at vi har utrangerte oljefelt som man kan bruke til slikt hvis man da ikke etter noen år finner ut at man skal tappe litt mer ut av den på grunn av økte olje priser samt ny utvidelse teknikk. Da har man et problem. Personlig er jeg av den oppfatning at hvis en ikke kan binde CO2 til et fast stoff er injeksjon det samme som å feie avfallet under teppet. I global sammenheng har det lite for seg da gamle oljefelt ikke er det letteste å oppdrive.

Hva kan man gjøre i stedet. Hvis man blir bundet av tillatelsen som krever CO2 frie anlegg er det bare en ting å gjøre: send gassen til sentral Europa og kjøp elektrisitet tilbake. Dumt kanskje men uproblematisk for norske politikere og naturvernere. Slikt har man gjort i årevis, det er jo ikke så nøye hvorledes kraften blir produsert bare den er tilgjengelig. Sveits kjøper mye av sin kraft fra nabolandet Frankrike produsert som atomkraft. De vil ikke ha kraftverkene i landet. Elegant og uten problemer skulle en tro. Men dette er jo i høyeste grad en dobbeltmoral.

En annet forslag er å legge gasskraftverket inne i en by slik at sekundærvarmen ikke skusles bort men brukes til oppvarming av byen. Et gasskraftverk i den størrelsesorden vi snakker om for tiden vil kunne varme opp det meste av Bergen by og redusere forurensningen i bykjernen betydelig. CO2 utslippet vil reduseres og en vil langt på vei kompensere for det utslippet en har av gasskraftverket. Jeg er av den oppfatning at økt forbruk av energi for å unngå såkalte «sterkt forurensende gasskraftverk» tar lite hensyn til at total forbruket av fossilt brensel bare øker. Og hvis man dessuten ser på denne teknikken i global sammenheng har den marginal betydning for miljøet.

Hvis en ikke kan enes om gasskraftverkene av miljøhensyn så bygg ut mer vannkraft. Det er det eneste saliggjørende. Send så heller gassen ut av landet.

Av Arne Kristian Knudsen