Ikke bare er språkbruken så banal at jeg blir urolig på vegne av BTs interne utvelgelsesprosess (var dette det beste dere kunne komme opp med?), men i tillegg og kanskje mer alvorlig — hvis jeg tar feil, og hvis markedet faktisk ønsker å lese denne historien, så synes jeg norske aviser må ta mer ansvar for å endre lesernes preferanser.

Jeg har vanskelig for å se at Norge over tid - og etter at oljeepoken er over - vil være i stand til å konkurrere med land som har kultivert et høyere nivå for den generelle meningsutvekslingen.

LENNART BJOLGERUD,

LONDON