SKAL DET BLI LOVLIG å bruke narkotiske stoffer i Norge? Skal sladden fjernes fra de erotiske filmene som sendes på tv-kanalene? Skal promillegrensen for å kjøre bil igjen heves til 0,5, eller skal den bli liggende på dagens nivå? Aftenposten har brakt flere lekkasjer fra arbeidet i straffelovkommisjonen, som begynte sitt arbeid i 1994.

Leder av kommisjonen, Einar Høgetveit, vil avlevere innstillingen til justisminister Odd Einar Dørum i mars, og da får vi et bedre grunnlag til å vurdere de ulike forslagene. Men dersom lekkasjene er korrekte kan vi utlede at konklusjonene nokså entydig peker i en liberaliserende retning. Samfunnet skal i så fall se mindre strengt på for eksempel narkotikamisbruk, som i dag både blir fordømt og strengt straffet i Norge.

NARKOTIKAMISBRUK VEKKER sterke følelser i norsk offentlig debatt. Da fenomenet dukket opp på 1960-tallet skjerpet politikerne strafferammen betydelig både for innførsel, omsetning, bruk og besittelse. Først var det snakk om fengsel i to år. Senere har politikerne ved flere anledninger skjerpet strafferammen, slik at grove narkotikaforbrytelser i dag kan gi 21 års fengsel — lovens strengeste straff.

Problemet er ofte at det er de ulykkelige misbrukerne - ytterst på samfunnets skyggeside - som blir offer for det strenge straffenivået. Derfor har nestor i norsk strafferett, professor Johs. Andenæs, i en årrekke kjempet for å legalisere narkotikabruk. Og derfor sier direktør ved Stiftelsen Bergensklinikkene, Erling Pedersen, til Bergens Tidende at en avkriminalisering av narkotikabruk vil gavne de tyngste rusmisbrukerne.

PROBLEMET ER DET SIGNALET vi derved vil sende til unge mennesker som gjerne vil eksperimentere med narko. Men har det hjulpet å kriminalisere dem? Fjerning av pornosladden og høyere promillegrense er av mindre betydning. Vi mener både sladden og 0,2-grensen med fordel kan tas bort.

En eventuell legalisering av narkobruk krever en grundigere debatt. Erfaringene fra andre land kan tilsi en endring i norsk narkotikapolitikk. På den annen side – i hvilken grad kan erfaringer fra Nederland overføres til Norge?

Vi synes straffelovkommisjonen tenker dristige tanker. Vi skal studere dem nøye når de kommer i sin helhet. Men de første reaksjonene fra stortingshold tyder på massiv motstand mot å gjøre dem til norsk lov.