Hensikten var å orientere om drikkevannet: Hvor kommer det fra, hvordan behandler vi det, og ikke minst viktig, hvordan er kvaliteten på det vannet som leveres til kundene?

Vi har fått mange tilbakemeldinger i denne forbindelse, og dette bekrefter at folk er opptatt av hva de drikker.

I Bergens Tidende torsdag stilles det spørsmål om kvaliteten på det vannet som renner gjennom asbestcementrør.

Helsemyndighetene har gjort meget omfattende undersøkelser om asbestfibre i drikkevann er helsefarlig. Verdens helseorganisasjon (WHO) uttaler at «det ikke er funnet sammenheng mellom bruk av asbestholdige vannledningsrør og helsetilstand». Dette synet deles også av norske helsemyndigheter (Folkehelsa), og vi vannverkseiere forholder oss til det.

I Bergen har vi ca. 50 km asbestcementrør, ca 5 prosent av det totale vannledningsnettet. Vi har skiftet ut en del slike rør, og vil nok fortsette med det, men det skyldes at rørene er dårlige styrkemessig sett, noe som eksempelvis medfører mange rørbrudd.

Som det fremgår av drikkevannsbrosjyren, så blir drikkevannet rutinemessig kontrollert, og helsemyndighetene fører tilsyn med oss, som med andre næringsmiddelvirksomheter.

Drikkevannsforskriften stiller krav til i alt ca. 60 stoffer, inkludert en rekke helseskadelige stoffer. Våre resultater er meget gode. Så vi konkluderer slik: Drikk vann, og vi anbefaler kranvann, det er godt og billig. Er det noen flere som ønsker å lese vår brosjyre, så kan det gjøres på Internett-adressen www.bergensvann.no. Eller ta kontakt med oss på telefon 55 56 60 00 og vi sender brosjyren til deg.