Seks ganger truet mannen med å ta livet av den ene eller andre av de tre ofrene. Ved flere anledninger truet han blant annet sin søster med at han skulle knekke nakken hennes, skyte henne, ta livet av både henne, hennes lille sønn og samboer.

— Skjære ut øynene

På telefon fikk hennes samboer høre at han skulle knekke nakken og stikke kniven i ham.

Hans egen bror fikk vite at 30-åringen skulle kappe hodet av ham og skjære ut øynene. 30-åringen ble også dømt for å ha tatt kvelertak på og slått sin søster, blant annet med en spritflaske.

Retten legger til grunn at de tre som ble truet var svært engstelig for at mannen kunne gjøre alvor av truslene.

Hudfargen til søsterens kjæreste var en av flere grunner og trolig utgangspunktet for konflikten, ifølge dommen.

Ville skaffe seg våpen

Retten legger til grunn at broren, søsteren og hennes samboer ble svært redde på grunn av truslene. At volden og noen av truslene mot søsteren skjedde i hennes eget hjem, gjør det spesielt alvorlig, mener retten.

Et vitne fortalte at mannen hadde spurt ham om han kunne skaffe ham et våpen. Dette skjedde samme dag som han drapstruet søsteren og hennes samboer første gang.

Mannen nektet for å ha sagt og gjort disse tingene, men ble ikke trodd. Han ble dømt til ubetinget fengsel i fire måneder.

Mannen er dømt seks ganger før for blant annet vold og trusler i Norge, og sonet ni måneders fengsel etter den forrige dommen i 1994.