Det er første gang Høyesterett tar i bruk den nye loven om tvungen psykiatrisk helsevern etter at den trådte i kraft i fjor. Mannen fra Fyllingsdalen kan nå tvinges til behandling dersom det skulle bli nødvendig. Han har frem til i dag vært frivillig innlagt ved en psykiatrisk institusjon i Hordaland, blant annet Sandviken sykehus. Etter dommen i Høyesterett kan han ikke forlate institusjonen når han vil.

Trodde samboer var demon

Det var 14. april for tre år siden at mannen gikk berserk hjemme i leiligheten i Fyllingsdalen. Han stakk samboeren over 20 ganger med kniv i ansiktet og magen.

Han forklarte i tingrette at han fikk det for seg at samboeren var en demon i en «Matrix»-film. Mannen ble erklært sinnssyk i gjerningsøyeblikket av to uavhengige psykiatere i tingretten og dømt til sikring.

Senere anket 29-åringen dommen og fikk medhold i Gulating lagmannsrett. Han var dermed en fri mann, men han valgte likevel å fortsette den psykiatriske behandlingen.

Kan ikke nekte behandling

Statsadvokat Erik Stolt-Nielsen har vært aktor i saken siden den kom opp i Bergen tingrett i 2000. Etter at 20-åringen ble frikjent i lagmannsretten på grunnlag av sinnssykdom i gjerningsøyeblikket valgte Stolt-Nielsen å anke saken til Høyesterett og fikk medhold.

Statsadvokaten sier til BT at han ikke kjenner premissene for dommen i Høyesterett, bare voteringen.

— En dom om tvungen psykiatrisk helsevern betyr at samfunnet vil beskyttes mot en potensiell farlig person. Etter dommen vil det lokale helsevernet være ansvarlig for mannens behandling. Han kan ikke nekte å ta imot behandling dersom han ønsker det. Men per i dag er det ikke nødvendig med tvang, sier Stolt-Nielsen.

Dommen fra Høyesterett er tidsubestemt. Men ifølge statsadvokaten må den prøves i retten hvert tredje år for å være rettskraftig.

29-åringens forsvarer Oscar Ihlebæk sier til Dagbladet at han er skuffet over resultatet i Høyesterett, men tror ikke dommen vil få praktiske konsekvenser for hans klient.