At Den Nationale Scene nå går til det dramatiske skrittet å si opp alle sin fast ansatte musikere for å spare penger, har vakt berettiget oppsikt i mange kretser. DNS er tross alt en av våre få nasjonale teaterinstitusjoner, og har som sådan en åpenbar plikt til å utvikle og opprettholde et bredest mulig teaterfaglig miljø. Det gjør man ikke uten fast ansatte musikere!

De fem musikerne som nå kommer til motta oppsigelsesbrev i stedet for julekort fra teatersjefen, er organisert i Musikernes fellesorganisasjon (MFO). MFO har fulgt prosessen frem mot disse oppsigelsene nøye, og vår forskrekkelse over teaterledelsens kyniske behandling av enkeltmennesker som har tjent teatret trofast i mange år er enda større enn bekymringen for ledelsens manglende teaterpolitiske gangsyn. Når styreleder Dag Steinfeld innser at teatret trenger musikere, men ikke er villig til å ansette dem, vitner dette også om en elendig personalpolitikk. At 81 prosent av arbeidskostnadene er lønnsutgifter, sier selvsagt ingenting om hvilke oppgaver som har prioritet ved DNS.

Vi har merket oss Egil Monn-Iversens oppfordring om streik blant musikerne, og vi har forståelse for hans frustrasjon og støtter hans prinsipielle synspunkter i saken. En streik på dette grunnlaget vil imidlertid være ulovlig og derfor utilrådelig. MFO vil derimot oppfordre andre musikere og kunstnere om å støtte musikerne ved DNS i deres kamp for egne arbeidsplasser med andre midler.

Vi skal på vår side, sammen med musikerne, forfølge hver enkelt oppsigelse, om nødvendig også med rettslige skritt. Vi setter fortsatt vår litt til at fornuften vil seire til slutt.

ARNFINN BJERKESTRAND,

FORBUNDSLEDER