RBL Hordaland utfordrer våre lokale politikere til å engasjere seg.

Reiselivet får lite oppmerksomhet når det kommer til konkret politikk. Reiselivsbedriftenes landsforening (RBL) i Hordaland vil gi noen konkrete eksempler som det burde være enkelt å løse opp i:

1. Skilting.

Reiselivsnæringen opplever hvert eneste år at våre kjørende gjester klager på dårlig skilting og veiinformasjon. Dette trenger man for så vidt ikke være turist for å oppdage!

Hvem er villig til å ta fatt i dette og jobbe for at de riktige instanser forbedrer situasjonen?

2. Toalettforholdene

De offentlige toalettforholdene i Hordaland er av meget dårlig kvalitet, og det er altfor få av dem. I Bergen resulterer dette i at turistene må benytte seg av toalettene på hoteller, restauranter etc. Dette resulterer i betydelig økte kostnader for disse bedriftene. Er det slik at de private bedriftene skal overta det offentliges ansvar?

3. Byggearbeider

Vi har alle sett hvordan Vågen i Bergen har sett ut denne sommersesongen. Selvsagt har man forståelse for at arbeidene må utføres, men må det virkelig gjøres midt i den hektiske turistsesongen? Hva gjør ikke dette med inntrykket turistene får? Går det ikke an å planlegge slik at de skjemmende byggearbeidene blir lagt til den mørke årstiden?

Ved å rydde opp i slike forhold kan man bidra til at en viktig næring får bedre rammevilkår. Reiselivet i Hordaland omsetter for 10 milliarder kroner årlig og har stor samfunnsøkonomisk betydning for regionen.

Vi trenger drahjelp for det siste året har vært preget av nedgang i omsetning og antall reisedøgn for reiselivet i Norge. Vestlandet er intet unntak. Vi taper markedsandeler til utlandet. Dette har mange årsaker som er vanskelig å gjøre noe med, som sars— og terrorfrykt. Men dette gjør det enda viktigere å gjøre noe med de problemområdene det er mulig å ta fatt i, og å legge forholdene og rammebetingelsene best mulig til rette for de tilreisende og bransjen.

RBL i Hordaland organiserer ca 160 reiselivsbedrifter i fylket, og er opptatt av at forholdene blir lagt til rette for at bransjen skal kunne drive til beste for næringen og de tilreisende til regionen. Vi er alle tjent med at turistene får et godt inntrykk når de er her, og gjerne anbefaler regionen som reisemål til venner og kjente.

RBL Hordaland ønsker i disse valgkamptider å stille noen få konkrete spørsmål til politikerne. Er det noen av de politiske partiene som ønsker og vil jobbe for å fremme reiselivet i regionen og ta fatt i de problemområdene som finnes der?

Wenche Salthella, distriktssjef RBL Hordaland