debatt Av Gunn Kristin Selstad, student sosiologi grunnfag

I mange år har det vært få titalls godkjente døvetolker i Hordaland. Slike yrker krever stor kapasitet for å klare å gjennomføre tøffe forelesninger og ikke minst det hurtige taletempo forelesninger øser med. For å forebygge skulderproblemer (som forårsaker mange sykemeldinger) for tolkene, er det innført to-tolksystem. Dette gir fordeler for både bruker og døve tolk, og døvetolkene vil gjøre en bedre jobb pluss helsemessig bevaring. Men ulempen med to-tolksystemet er at det blir færre som får tolk!

Det er ca. 12 døve studenter som studerer i Bergen. Av ca. 12 døve studenter er det 5 døve som har tolk. Jeg er altså en av dem som er foruten døvetolk. Det er ufattelig hvor problematisk dette er.

Det som er uforståelig for meg er at døve har krav på tolk, men det er ikke nok tolker som har kapasitet til å tolke for oss. Hva gjør vi da? Dette er forvirrende for både meg og ikke minst medstudentene og instituttet på universitetet.

Jeg er fullstendig avhengig av forelesninger og å ha faglig diskusjon med medstudentene. Skal det fortsette slik utover året at vi forblir uten tolk? Nå må politikere og ikke minst myndigheter gjøre noe! Når vi ser hvordan det fungerer i dag, kan vi ikke forvente at det skal forbedres om to, tre eller fire år! I dagens samfunn vil flere og flere døve studere, men jeg kan ikke si: Ikke studer på høyskole eller universitet, fordi det er mangel på tolk! Det gjelder nå! Det er et stort tap for samfunnet at døve har vanskeligheter med å få tolk til sine ulike aktiviteter!

Hva skjer? Etter det jeg vet så er det pr. i dag i Hordaland foruten 4-5 ansatte ved tolketjenesten, ca. 30 frilanstolker. Disse skal betjene ca. 350 døve, samt deres nettverk. Alt tyder på at etterspørselen er større enn tilbudet.

Vi døve kan ikke bli sittende hjemme og sture og la livet stoppe opp. Vi vil videre med livet og øke vår kompetanse. La oss få den rettigheten vi har krav på!