GURI GUNNES OPPEGÅRD

Georg Vinsjevik begynte sin læretid i 1965. Siden har han hatt fast plass i «verktøybua» på Stord Maskin Industri AS (SMI). Helt til slutten av februar i år.

— De skulle legge ned verktøybua, og da var det ikke bruk for meg lenger. Beskjeden kom som et slag i ansiktet. Det kom over natten. Ingen skjønte hvorfor jeg måtte gå, forteller Vinsjevik til BT.

Millioner i underskudd

Årsaken til at Georg Vinsjevik måtte gå, var at bedriften høsten 2001 så at de kom til å gå med et underskudd på tre millioner kroner. Ledelsen besluttet å omstrukturere bedriften, noe som også innebar oppsigelse.

I slutten av november 2001 ble Vinsjevik innkalt på daglig leder Lars Åge Myhres kontor. Her fikk han vite at han ville bli oppsagt med virkning fra 31. januar i år. Ingen andre ansatte måtte gå.

— Jeg hadde aldri trodd at den arbeidsplassen skulle bli tatt, sier Vinsjevik.

Fellesforbundet i Bergen engasjerte seg i Georg Vinsjeviks sak og oppfordret han til å gå til søksmål for usaklig oppsigelse.

— Den stillingen han hadde på det tidspunktet, ble borte. Men ledelsen analyserte ikke sin egen bedrift for å forsøke å omplassere han til andre jobber som vi mener han er kvalifisert til å gjøre. Han har god kompetanse og solid kjennskap til bedriften. Med sin lange ansiennitet og høye alder skulle ikke han blitt oppsagt, sier distriktssekretær Arne Herdlevær i fellesforbundet.

Vant og permittert

Bergen tingrett gir Vinsjevik medhold i at Stord Maskin Industri AS ikke har gjort nok for å undersøke om det fantes annet arbeid Vinsjevik kunne gjøre. «Det at stillingen Vinsjevik hadde er rasjonalisert bort og det har skjedd omorganisering, er derfor ikke tilstrekkelig til at Vinsjevik må forlate stillingen», uttaler retten. Deler av dommen er avsagt med to mot én stemme.

— En helt uforståelig dom for oss. Retten har ikke pekt på én plass hvor han kunne jobbe, sier tidligere daglig leder Lars Åge Myhre til BT. Han har nå anket dommen.

Dommen i Tingretten falt i midten av juli. Georg Vinsjevik gikk tilbake til arbeidet sitt, men fikk bare syv dager i verktøybua.

— Nå er jeg permittert, for det går ganske dårlig der borte. Det er ikke bra å være hjemme så mye. Jeg har det rent jævlig, for å si det mildt, sier Vinsjevik.

Han er lettet over at han vant i første instans, men frustrert over at han går hjemme. I dag er mellom 15 og 20 ansatte ved SMI permittert.