Ifølge tiltalen startet det seksuelle misbruket av døtrene da de var henholdsvis 2, 3, 4 og 7 år gamle og det pågikk fram mot puberteten. Tiltalen omfattet også minst ett tilfelle av samleie overfor hver av døtrene.

I Nordfjord herredsrett ble mannen dømt til fengsel i fem år og til tre års sikring.

Mannen har erkjent seg ikke straffskyldig etter tiltalen. Han anket herredsrettens dom. Men Gulating lagmannsrett har skjerpet både fengselsstraffen og sikringsdommen. Lagmannsretten har dømt mannen til å betale hver av de fire døtrene en oppreisningserstatning på 200.000 kroner.

NTB