Dommen er i tråd med aktors påstand. 31-åringen må også betale 325.000 kroner i erstatning til de tre fornærmede.

To av voldtektsofrene er ekskjærester av drosjesjåføren, mens den siste kvinnen var en tilfeldig passasjer i drosjen hans.

Bergen byrett legger vekt på at ofrene alle var betydelig yngre enn 31-åringen. En av jentene var bare 15 år første gang drosjesjåføren forgrep seg på henne. Senere ble hun voldtatt flere ganger. Retten beskriver dette "som ett sammenhengende straffbart forhold".

31-åringen hevdet i retten at han ikke hadde samleier med jenten før hun rundet 16 år, og at alle samleiene var frivillige. Det mener retten er en blank løgn.

I domsslutningen fremheves det også at fornærmede har fått store psykiske problemer i ettertid. Angst, mareritt, søvnproblemer og andre psykiske traumer er en fellesnevner for hverdagen til de tre fornærmede.

Den ene voldtekten fant sted på en mødrehjem med flere barn til stede. Det mener retten er en skjerpende omstendighet.

Drosjesjåføren ble pågrepet i juli, etter at en passasjer anmeldte ham for voldtekt.

Da kom det frem at han var straffedømt fire ganger tidligere, tiltalt for voldtekt og siktet for flere voldsovergrep mot kvinner.

Det vakte sterke reaksjoner at politiet til tross for dette hadde gitt mannen drosjeløyve, og politiet tok i ettertid selvkritikk på at de ikke hadde beslaglagt mannens kjøreseddel.