— Saken er stilt i bero i påvente av dommen. Nå som den foreligger, vil saken bli behandlet på neste møte i Advokatbevillingsnemnden i november, sier daglig leder Hege Bjølseth i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

— At advokaten nå er dømt, og at domstolen retter krass kritikk for hans rolleblanding får altså ingen umiddelbare konsekvenser?

— Vi ser ingen grunn til å kalle inn til ekstraordinært møte, sier Bjølseth.

- Meget spesiell sak

Saken og dommen mot bergensadvokaten er unik. Det finnes ingen praksis fra nemnden på hvilken skjebne advokater som steller seg slik lider.

— En reaksjon kan være at vedkommende blir suspendert inntil det foreligger en rettskraftig dom, men i denne saken kan vi ikke si noe som helst. Den er meget spesiell, sier Bjølseth.

Klokken 13.10 i går formiddag fikk offentligheten vite innholdet i dommen mot den profilerte advokaten. Den levner advokaten ingen ære, og konkluderer med at han har gjort seg skyldig i mishandling og vanskjøtsel av sin egen sønn, og at han har truet ham på livet.

- Blander rollene

Retten tillater seg også, indirekte, å gi en melding til Advokatbevillingsnemnden:

«De straffbare forhold han nå dømmes for er gjort mot egen familie. Men samtidig blander han i episoden med trusler inn sin profesjon som advokat. Han svikter på den måten sin egen familie, og han holder ikke klare linjer til sin virksomhet som advokat og forsvarer».

Situasjonen det siktes til var da advokaten tilkalte en klient, som på dette tidspunktet var etterlyst av politiet, for å roe ned en opphetet situasjon med sin sønn.

Her skal advokaten ha uttalt at han skulle ordne det slik at sønnen fikk ligge ved siden av en navngitt person som nylig var funnet døde etter å ha blitt utsatt for omfattende vold. Mannen som ble tilkalt, var en av dem som utførte volden.

— Denne er ugrei, uttalte advokatens forsvarer, Erling O. Lyngtveit i sin prosedyre for retten. Det fikk han rett i.

Kritiserer samboeren

Retten har ikke funnet bevis for at advokaten har mishandlet sin samboer gjennom en årrekke, slik politi og påtalemyndighet har hevdet. Han er også frifunnet for en voldsepisode mot henne.

I stedet går retten langt i å kritisere samboeren for ikke å ha flyttet ut tidligere, etter hvert som de utallige kvinnehistoriene dukket opp. Hun var voksen og kunne reise, det var ikke sønnen, poengterer retten.

Selv om advokaten er dømt for to svært alvorlige forbrytelser, har sorenskriver Erik Elstad og meddommerne kommet til en mild straffereaksjon; 90 dagers betinget fengsel. Det betyr at dersom advokaten ikke begår nye straffbare forhold de neste to årene, slipper han å sitte i fengsel.

Advokaten er dømt til å betale 25.000 kroner i erstatning til sin sønn og en bot på 15.000 kroner.

Får dårlig skussmål

I dommen skriver sorenskriver Elstad at retten har tatt stilling til hva som er straffbart i juridisk forstand, selv om det kan være flere sider ved advokatens moral som gir rom for sterk kritikk.

Det heter blant annet:

«Han har ikke behandlet sin samboer på noen akseptabel måte. Han synes å ha vært selvopptatt, upålitelig og i stor grad opptatt av andre kvinner».

Retten vier de mange kvinnehistoriene og utroskapen mye oppmerksomhet, og at dette også såret sønnen.

Retten har funnet bevist at advokaten, når han kom beruset hjem fra byen, jevnlig har vekket sin egen sønn og holdt ham våken, til tross for at han visste at sønnen skulle på skole dagen etter. At han har utsatt ham for vold, og at han har skapt frykt overfor sin sønn.

— Jeg har vært redd ham så lenge jeg kan huske, forklarte sønnen i retten. Nå er redsel snudd til hat og bitterhet.

Retten legger til grunn at advokaten grovt har sviktet sin rolle som far, og at han har vanskjøttet sin sønn fra han var syv til 14 år. I dag har sønnen store problemer. Retten peker på at sønnen utviklet et rusproblem, og forklarer blant annet det med den uholdbare situasjonen i hjemmet.