Det er særlig nedleggelsen av 109 alders— og sykehjemsplasser domprosten reagerer på.

— Forslaget betyr at færre mennesker får den hjelp de har krav på. Det er nedverdigende for de eldre og en ekstra byrde for deres nære familie. I tillegg vil forslaget langt på vei bety en rasering av gode og tradisjonsrike diakonale institusjoner, sier Elseth.

Han ber byrådet tenke på følgende sitat fra John F. Kennedy: «Et samfunns standard kan avleses på hvordan det behandler sine eldre».