Dette beløpet er de pliktig til å tilbakebetale til byens borgere. Her foreligger det to muligheter:

1. Kommunen betaler beløpet tilbake. For å klare dette, må de ty til ytterligere nedskjæringer i budsjettet, særlig på skole— og eldresektoren, slik vi allerede har sett.

2. Byens borgere er storsinnet nok til å slette denne gjelden. Til gjengjeld lover Bergen kommune i et juridisk bindende dokument at det ikke skal skjæres noe mer i skolebudsjetter og eldreomsorg fra dags dato og ut neste valgperiode. Gjør de det, vil gjelden i sin helhet forfalle til betaling.

«Itte på vilkår», pleier Stomperud å si. Han er nok naiv, den godeste 91, men han har stort sett beina fast plantet på jorden. Det er mer enn man kan si om mange av dem som styrer denne byen. Sånn sett fortjener de ikke en dom på vilkår. Men i dagens situasjon er kanskje allikevel løsning 2 å foretrekke? En betinget dom er av og til nyttig for å bringe folk på bedre tanker, og vil her beskytte de svakeste mot ytterligere kutt i årene fremover.

OLAV BJUGAN