— Det var helt forferdelig. Mor ga rett og slett opp håpet om sykehjemsplass, sier Else Espetvedt. I Bergens Tidende i morgen forteller datteren om det offentliges svik da moren trengte hjelp.

— Sitt siste ønske fikk hun heldigvis innfridd. Mor ønsket å bli gravlagt på Voss. Det fikk vi til. Hun syntes det var så vakker gravplass på Voss, forteller Else Espetvedt.

DØDE I KØEN: Ønske om sykehjemsplass ble aldri innfridd. Men Svanhild Espetvedt fikk sitt siste ønske oppfylt. Å bli gravlagt på Voss.
FOTO: RUNE SÆVIG