— Den foreløpige obduksjonsrapporten slår fast at det er den savnede Stian André Haugland som er funnet, sier lensmannsfullmektig Ragnar Lyssand ved Os lensmannskontor til NTB.Dødsårsaken er ikke endelig fastslått, men Lyssand forteller at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det lå noen kriminell handling bak.Resultatene fra den endelige obduksjonsrapporten vil avgjøre om lensmannskontoret setter i gang videre etterforskning i saken.