Så sto SVs tidligere nestleder Inge Ryan frem med sin åpenhet rundt sønnens selvmord kort tid tilbake. Både NRK og TV 2 har gitt oss sterke og personlige samtaler rundt disse vanskelige temaområdene. I tillegg har dette vært på blokken i de fleste norske redaksjoner de siste ukene.

Det var Pål T. Jørgensen i «Tabloid» som fulgte opp de tanker Einar Førde satte på dagsordenen. Dette gjorde TV 2 på en var og fin måte i en samtale der både tvil og fortvilelse, realisme og håp fikk komme frem. Tema blir også aktualisert ved det faktum at terror og trusler om krig ligger like foran oss.

Programmet «RedaksjonEN» satte det ømtålige tema selvmord på sakskartet etter SVs landsmøte. Inge Ryan fikk det til å stilne rundt norske tv-apparater da han fortalte sin historie til en beveget Viggo Johansen. Dette er nok det sterkeste programmet vi har sett i NRK på lenge, og det viser at gode journalister kan skape mening av den dypeste meningsløshet.

Det er interessant å se at Kirken naturlig kommer inn i slike programmer. Det viser det solide verdifundamentet vi bygger på i dette landet. Da er det naturlig at håpet får klinge med i livets mørkeste debatter. Vi føler trygghet i vår tro i slike sammenhenger.

Det er en misforståelse å tro at vi som kaller oss kristne har svar på alle livets vanskeligste spørsmål. Det er ikke derfor vi er kristne. Vi er det fordi vi ikke har svar på disse spørsmålene, men trenger hjelp fra en som er sterkere enn døden. Da blir livets gåter lettere å bære.

GEIR MAGNUS NYBORG,

GENERALSEKRETÆR I FAMILIE & MEDIER — KRISTENT MEDIEFORUM KKL