TINA HELEN AASEN tina.aasen@bt.no Nå hentes polske og filippinske sykepleiere til landet for å drive brannslokking i norsk helsevesen. Tirsdag signerer Norge kontrakt med filippinske myndigheter. Norskkurs begynner til høsten, og rundt 30 filippinske sykepleiere er ventet til Norge i første omgang. Markedet i Europa er presset til det ytterste. — Det er nærmest umulig å få tak i sykepleiere innen EU. Vi må hente dem fra land utenfor, sier Ola Løvold, eureskonsulent i Aetat Helserekruttering Hordaland. Til Haukeland Aetat har i år fått 24 millioner kroner fra myndighetene til kursing av utenlandske sykepleiere. Til høsten kommer rundt 30 polske sykepleiere til Norge, syv av dem til Haukeland sykehus.- I Finland konkurrerer vi blant annet med Saudi-Arabia. Danmark og Sverige trenger sine pleiere selv, og i Tyskland er det snart ikke mer å hente, opplyser Løvold. I fjor kom 264 utenlandske sykepleiere til Norge, halvveis i 2001 er tallet 213. Det ligger an til en fordobling i år. Mot dobling Aetat har aldri før importert så mange sykepleiere. Likevel mener Løvold at de ikke konkurrerer med Norsk Sykepleierforbund. - Utgiftene ved å hente utenlandske sykepleiere er små i den store sammenhengen, påpeker Løvold. Rundt halvparten av alle sykepleiere velger å jobbe deltid, og det er rundt 18.500 utdannede sykepleiere som jobber i andre yrker.Markedsdirektør i Aetat, Terje Tønnesen, mener det er fornuftig å drive brannslokking.- Dette er et supplement i et helsevesen som skriker etter sykepleiere. Vi vurderer å satse mer også på å hente inn hjelpepleiere, sier Tønnessen.