RANDI KVINGE Takstnemnda, oppnevnt av Bergen byrett, fikk i oppgave å vurdere husleieprisene på 58 boliger som Bergen Bolig og Byfornyelse eier. I følge loven har de rett til å sette opp boligene til markedspris. I de fleste tilfellene kom nemnda til at husleien var for høy. 4500 kroner for 40 kvm Men for Per Tore Steen Hansen, som er psykisk utviklingshemmet, betyr takstnemndas innstilling en økning av husleien på over 100 prosent. Før betalte han 2200 kroner. Nå er husleien vurdert til 4500 kroner for en leilighet på ca 40 kvadratmeter. Han er en av fire utviklingshemmede beboere som får doblet husleien. — Min bror får bare 8200 kroner i måneden. Det sier seg selv at dette er umulig, sier Geir Steen Hansen.Han stiller spørsmål ved om det er rett å utsette psykisk utviklingshemmede for markedskreftene, og mener dette strider mot kommunens lovpålagte omsorgsansvar. Boligstøtte - Da jeg fikk vite om husleieøkningen fikk jeg til svar at min bror kan søke om bostøtte. I praksis betyr det prosentvis støtte i tre år. Deretter faller ordningen bort selv om han ikke har mulighet for å finne et nytt sted å bo, eller til å øke inntekten sin, sier Steen Hansen.Lederen for Leieboerforeningen i Bergen, Stig Høisæther, oppfordrer dem til å sette husleien inn på sperret konto og til å rette søksmål mot kommunen.- Det skal nok svært mye til for at Bergen kommune kaster psykisk utviklingshemmede på gaten. Da får de hele landet på nakken, sier Geir Steen Hansen. Målt opp leiligheten - Første gangen min bror fikk brev om at husleien skulle økes, hadde ikke kommunen en gang vurdert leiligheten. Den gangen hadde de til hensikt å ta like mye betalt for en leilighet som er ca 20 kvadratmeter større. Det virket helt tilfeldig hvor mye de skulle betale, sier Geir Steen Hansen. Han har fått en offentlig godkjent takstmann til å vurdere leiligheten. Da ble verdien satt til 2750 kroner.Leieboerforeningen har opplyst at gjennomsnittlig markedsleie i Bergen er på 7-800 kroner per kvadratmeter i året. Per-Tore Steen Hansen må betale opp mot 1300 kroner per kvadratmeter i året.- Lett hoderegning tilsier at en rimelig husleie ville vært på ca 3300 kroner måneden, sier Geir Steen Hansen. Lederen av takstnemnda, advokat Jan Sivertsen sier at dersom ikke partene er enige om vurderingen nemnda har gjort, kan de ta ut søksmål. Bergen Bolig og Byfornyelse var ikke tilgjengelige for kommentarer da BT tok kontakt.