TOR KRISTIANSEN FRED IVAR UTSI KLEMETSEN (foto)

— Vi har gode, flotte leger og et godt samarbeid i kommunen, som innbyggerne nyter godt av, sier ordfører Solbjørg Åmdal Sandvik i Meland til Bergens Tidende. Meland har satset på forebyggende arbeid og legene samarbeider godt med hjemmetjenesten, pleie og omsorg, barnevernet og andre deler av kommunen. Forholdene er dessuten oversiktlige.

Meland best

Meland har fem leger. I forhold til innbyggertallet ga det 10 legeårsverk pr. 10.000 innbyggere i kommunehelsetjenesten i 2001. Fjell ligger lavest med 5,4 legeårsverk, Askøy 5,8 og Osterøy, Sund, Os, Øygarden, Bergen, Lindås og Radøy fra 7,3 til 8,5 legeårsverk pr. 10.000 innbyggere.

— Det blir litt ventetid hver gang og ventetiden er lengre nå enn før, sier Magnar Sekkingstad. Han sitter på legekontoret ved Straume Helsesenter og venter på en prat med kommunelege Bjørn Myrvang i Fjell. Tålmodig venter han og klager ikke.

Selv om du har time, er det vanlig at du må vente på legene i Fjell, enkelte ganger opp til to timer. Med dårligst bemanning i forhold til kommunene rundt Bergen har de nok å henge fingrene i.

Verre før

— Verre var det for et par år siden. Vi har fått en ny lege, men trenger nå en til, opplyser kommunelege Bjørn Myrvang. Nærhet til Bergen berger vekstkommunen Fjell. Mange arbeider i Bergen og går til lege der. Unge familier med mange barn og få eldre, betyr også mye. Kommunelegen innrømmer at belastningen på legene ville vært langt større med flere eldre.

— Vi må bare holde oss friske, sier helse- og sosialsjef Gerd O. Lie i Fjell. Hun innrømmer at legedekningen i kommunen har vært lav i flere år og ønsker seg en fastlege til.

VENTETID: Magnar Sekkingstad venter tålmodig på legekontoret i Fjell. Selv om han har time, er det vanlig å vente lenge på legene.