For nå går det ut tilbud til bankens SAGA-medlemmer om å takke ja til «cognac— og sigarkvelder». Uansett medlemmenes alder.

Spesielt i en tid med fokus på antirøykekampanjer og alkoholvaner synes banken å ha lagt feil kurs. Konjakk og sigarer som trekkplaster er ikke bra, selv om deltakerne må betale 400 kroner for å delta på hver av de to kveldene, og som holdes i Bergen sammen med en kjent sigarforretning. Og for inngangspengene lar man neppe tilbudene bli stående urørt. Det var skuffende! Jeg blir ikke fremtidig SAGA-medlem.

TORD KJÆRNER-SEMB