— De skriver gang på gang at saken ble henlagt som intet straffbart forhold. Det stemmer ikke. Ordlyden er «intet straffbart forhold finnes bevist», som kun innebærer at det ikke er bevist skyld, sier Tveit.

— Mener du dermed å si at det er tvil omkring Sæleviks uskyld?

— Min personlige oppfatning har ingenting å si. Men slik dette blir fremstilt, virker det som om det er bevist uskyld, sier Tveit.

Da Sælevik møtte påtalemyndigheten og førstestatsadvokat Walter Wangberg i retten før jul, presiserte Wangberg for retten at Sælevik utvilsomt har bevist sin uskyld i straffesaken. Tveit var ikke til stede i retten den gangen, og har heller ikke lest sitatet i avisen.

— Sa Wangberg det? Det har ikke jeg hørt om før, svarer Tveit da BT refererer fra rettsmøtet i november.