Av Atle Nordrehaug,

formann Bergens Jæger— og Fiskerforening

Innlegget tyder på at NOAH og dens representant har tatt med seg eventyrene inn i sin voksne forestillingsverden. Det forekommer oss i Bergens Jæger- og Fiskerforening skremmende å se at urbaniseringen er kommet så lang at voksne mennesker lever i en form for Disneys verden, der alle dyr og mennesker er snille mot hverandre. En slik oppfattelse av naturen er kanskje godt for barnesinnet, men det burde forventes at opplyste voksne mennesker ser at naturen på ingen måte er lik Disneys eventyrverden.

Hvordan tror NOAH at dyr og mennesker skulle kunne klare seg i et land som Norge uten den regulering vi har ved jakt? Vi hører stadig vekk om overbeiting, og dyr som sulter der det er for dårlig regulering fordi det er for lite eller ingen jakt. Ønsker dyrevernerne slike tilstander? Hvordan skulle vi skaffe oss mat hvis vi ikke kan drive fiske og fangst? Så lenge vi har oljen kan vi i teorien kjøpe all mat fra andre land og slik feie dyrevernernes problem under teppet. Men det gir ingen løsning verken for flora og fauna eller naturen i global sammenheng.

Vi kan verken leve av eller i en natur der naturen bare skal være en vakker kulisse. Det er et drømmebilde som ikke lar seg realisere. Menneskene er også en del av naturen og må hele tiden tilpasse seg naturen. Prøve å opptre på en mest mulig varsom måte og minst mulig ødeleggende for framtidig bruk. Men også vi må kunne høste av naturens overskudd slik menneskene har gjort i årtusener, først gjennom fiske og fangst og siden ved jordbruk. Det er trist at urbaniseringen også skal føre til at ytterliggående dyre- og miljøvernorganisasjoner har ført vernetanken så ut i parodien at en krever å få slutt på mange, eller alle(?) naturlige friluftsaktiviteter for at naturen skal være en uberørt kulisse.

Bergens Jæger- og Fiskerforening ser det som en av sine hovedmålsettinger å demme opp for slik misforstått romantisk naturforståelse. Vi ser det som svært viktig at den oppvoksende slekt lærer seg å høste av naturens overskudd, og aktivt benytte naturen til friluftsliv og rekreasjon. Som et ledd i dette arbeidet deler NJFF ut 40.000 fiskestenger, derav deler BJF ut over 400 fiskestenger bare i Bergen. Vi håper at så mange barn som mulig vil glede seg over å stå ved et vann, en elv eller sjøen og fange sin egen mat. Høre fuglene som synger, kjenne duften av frisk natur og oppleve den ekstra spenningen når fisken biter. Dette har vi hatt tradisjoner for i mange generasjoner og det er viktig for at barn og voksne skal få en mer realistisk forståelse av naturen. Jegere og fiskere er avhengige av at naturen fungere på en best mulig måte. Jegere og fiskere er derfor spesielt interessert i å verne miljø og dyreliv, slik at vi kan høste av overskuddet også i framtiden.