Av Arild Mæhle Waksvik, kasserer, Ålesund Venstre

Helt til jeg gjennom oppslag i P4 og NRK Dagsnytt 18 på NRK P2 onsdag 23. juli, blir gjort oppmerksom på at lesbiske og homofile ikke er tatt med i planene for etableringen av et slikt senter.

Ved å utelate lesbiske og homofile fra et slikt statlig senter, tramper man regelrett på lesbiske og homofiles grunnleggende rettigheter i samfunnet, og KrF beviser atter en gang at de nekter å forholde seg til lesbiske og homofiles problemer.

Når politisk rådgiver i Barne— og familiedepartementet; Ruth Stenersen (KrF) kan få seg til å si at det er mulig at homofile opplever diskriminering, men ikke tror at dette er et stort problem, lurer jeg virkelig på hvor Ruth Stenersen befant seg da NOVA-rapporten Nr. 1/99 var oppe til behandling i storting og regjering og som blant annet ligger til grunn for Stortingsmelding nr. 25, 2000ý2001. For i så tilfelle kan hun som politisk rådgiver, ha satt seg inn i de elementære sakene som ligger til grunn for denne rapporten og denne Stortingsmeldingen.

Når hver fjerde lesbiske og homofile ungdom under 25 år forsøker å ta sitt eget liv fordi at de finner sin livssituasjon vanskelig, må det selvfølgelig være elementer av diskriminering som ligger til grunn for nettopp dette. NOVA-rapporten Nr. 1/99 sier ingenting om hvor mange som klarer å gjennomføre en suicidal handling, så her er det beklageligvis store mørketall ute og går.

I mer enn 25 år har jeg engasjert meg i arbeidet for lesbiske, homofile og bifiles rettigheter, og har siden 1992 arbeidet aktivt i arbeidet med å forebygge nettopp selvmord og selvmordsforsøk innad i min egen målgruppe.

Som leder av Homofil Bevegelse kan jeg opplyse om at vi i vår organisasjon startet med bevisst forebyggende arbeid mot selvmord og selvmordsforsøk innad i vår målgruppe allerede 7 år før NOVA presenterte sin rapport, og vi fikk endelig hold for organisasjonens egne rapporter som blant annet ble fremlagt gjennom TV 2-nyhetene i august 1994.

I løpet av de 25 årene jeg har arbeidet for lesbiske og homofiles rettigheter i Norge, har jeg sett en klar tendens til at problemet med diskriminering, selvmord og selvmordsforsøk, er atskillig større ute i Distrikts-Norge enn i tilknytning til de større byene, som for eksempel Oslo, Bergen, Trondheim osv. osv. Gjennom mitt verv som leder av Homofil Bevegelse, hvor vi blant annet har en aktiv telefonvakttjeneste, mottar jeg stadig tilbakemeldinger om diskriminering på grunn av personers seksuelle legning som lesbiske eller homofile.

Og at dette er et grunnleggende problem for Distrikts-Norge, beviser bare de tall man i Homofil Bevegelse sitter på i dag,hvor man har fått tilbakemeldinger om at åttepersoner på organisasjonens mail-, post- og adresselister har valgt å ta sitt eget liv før de første syv måneder av året 2003 er omme. Særlig får jeg meldinger om diskriminering fra personer som har vært utsatt for dette innad i idrettsmiljøer, skoler, fritidsklubber, lag, foreninger og også innenfor arbeidslivet.

Hver dag opplever lesbiske og homofile å bli utsatt for diskriminering, og det er således en skam av KrF om ikke også lesbiske og homofile inkluderes i planene om etablering av et statlig senter mot diskriminering.

Som kasserer i Ålesund Venstre vil jeg innstendig oppfordre Venstre sentralt til å kjempe for at lesbiske og homofile skal omfattes i planene for tilrettelegging for dette statlige senteret mot diskriminering, og at Venstre kommer med en klar uttalelse i denne anledning.

Venstre var det første partiet i Norge som satte homofili på den politiske dagsordenen og også tok homofiles rettigheter med i sitt partiprogram, noe som også var en svært avgjørende sak for meg personlig i valg av politisk parti og engasjement. Dessverre virker det som om vi som gruppe er falt ut av Venstres program. Man skulle da ønske DLF tilbake i Venstres rekker, hvor dette med den klare profilen til Venstre med støtte til lesbiske og homofile ikke lenger kunne være med i Venstres program.

Nå er det på høy tid at Venstre innser at målgruppen lesbiske og homofile er en viktig brikke, og at Venstre tar et oppgjør med seg selv og kommer med en offentlig uttalelse til støtte for det arbeidet som legges ned til støtte for målgruppens elementære rettigheter og i arbeidet med å forebygge diskriminering, selvmord og selvmordsforsøk innad i gruppa.