Hovedgrunnen er at direktoratet i Bergen vil kunne dra nytte av de kompetansemiljøene som er bygget opp gjennom en årrekke her i byen. I slutten av oktober faller den viktige avgjørelsen i Stortinget.

Våre nasjonale politikere skal finne et nytt «hjem» til DSB. Mange norske byer beiler aktivt for å få direktoratet. Bergen er i samme situasjon. Spørsmålet er om vi på en troverdig måte klarer å kommunisere at Bergen er et naturlig lokaliseringspunkt. Oppgaven med å selge dette budskapet er det nå våre lokale politikere som må gjøre.

Siden Bergen fikk TV 2 til byen, er det heller lite vi har klart å oppnå i lokaliseringsdebatter. Statlige organer og direktorater flyttes ut i mer landlige omgivelser, eller til andre byer. I Bergen er det et ekte engasjement fra mange miljøer og målet er klart: DSB bare må flyttes til Bergen.

Bergen har mistet Oljedirektoratet (og oljeselskapene) til Stavanger og Energidirektoratet til Trondheim. Og store, nasjonale funksjoner som foretaksregisteret og Statens Innkrevningssentral har funnet veien nordover i landet. Bergen var for øvrig ikke deltakende i disse debattene. Hva gjelder DSB har vi mye å bidra med.

Det er etter hvert mange i Bergen som driver FoU innen helse, miljø og sikkerhet. Derfor er det også en inspirerende tanke at Bergen kan bli hjemmelsby for DSB. Dette vil være med å sette byen på kartet innen sikkerhet. Hovedgrunnen til at DSB bør legges til Bergen, er ikke alene tuftet på markedsmessige hensyn. I Bergen er det etter hvert ulike miljøer innen HMS som vil bli ytterligere inspirert av at direktoratet får sin lokalisering her.

Produkter og løsninger innen HMS vil bli ettertraktede og aktuelle for markeder langt utenfor Norge. Muligheten for å bygge opp bærekraftig eksportindustri bør avgjort være til stede.

Noen vil kanskje beskylde meg for å være virkelighetsfjern ved å trekke frem Silicon Valley, stedet som ble verdenskjent for IT-utvikling. Klarer vi å etablere Bergen som i første omgang et nasjonalt Silicon Valley innen sikkerhetsløsninger gjennom forskning og utvikling, vil dette gi byen et innovativt preg. Ingen andre i verden har tatt denne posisjonen, og ledige posisjoner er det enklere å etablere seg i, såfremt det er tuftet på et troverdig fundament.

Statoil og Norsk Hydro har lagt sine beredskapsfunksjoner til Bergen. Samtidig har vi Christian Michelsens Institutt, Universitet i Bergen, Nutec, Sjøforsvaret og BKK. I tillegg flere mindre virksomheter som Amitec som holder sterkt fokus på FoU.

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen har både hjerte og hjerne dypt forankret innen IT. I kraft av sin posisjon og erfaring fra IT-næringen, vil hun være en troverdig lobbyist og ikke minst en drivkraft i en sikkerhetsteknologisk videreutvikling, basert applikasjons— og IT-miljøet i Bergens-regionen. Dersom hun bruker sitt engasjement og kunnskap vil dette i seg selv være et strategisk virkemiddel for å få denne lokaliseringen på plass.

Det er opprettet et eget utvalg i regi av Bergen kommune som skal legge til rette forholdene for å få denne beslutningen på plass. Ved utgangen av oktober skal Stortinget fatte det endelige vedtaket. Da hadde det vært inspirerende å vite at Bergen går videre, med mer enn Fisketorget, Festspillene - og Brann ...