Samtidig viste jeg til utredningsarbeidet om Vestlandsregionen som Hordaland, sammen med Rogaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner, etter vedtak i de tre fylkestingene har hatt i gang en stund. Jeg presiserte at jeg hele tiden har holdt døren åpen — og fortsatt gjør det - mot Møre og Romsdal.

I Aftenpostens oppslag 8. januar blir min holdning omtalt som diplomatisk, mens BTs lederskribent 9. januar kaller den tafatt. I samme leder (9. januar) konstaterer jeg at BT mener «Det er Bergensis vulgaris i sin mest brautende form». Å starte debatten om en større Vestlandsregion med spørsmålet om Bergen skal kalles Vestlandets hovedstad. At BT i samme slengen synes jeg er tafatt når jeg har respekt for at Møre og Romsdal selv må få ta stilling til sin regiontilknytning, blir for meg direkte selvmotsigende.

Utredningen vi har bestilt om Vestlandsregionen blir i dag (torsdag 10. januar) presentert for den politiske styringsgruppen på møtet i Bergen. Jeg skal ikke forskuttere konklusjonene og den politiske behandlingen av rapporten. Konkludere skal fylkene gjøre i samarbeid. Men jeg kan forsikre om at utviklingen i Møre og Romsdal og forholdet til våre venner der, vil bli grundig drøftet.