Jeg bor i Olsvik, en bydel med atskillige tusen mennesker, og om kvelden går det bare én buss i timen hit ut. De fleste Festspill-arrangementene foregår som kjent om kvelden.

Det var vel en litt dårlig privatsjåfør å basere seg på?

ELISABETH REEHORST